Y datblygwr

Mae Wates Residential yn rhan o fusnes teuluol Wates Group, un o brif fusnesau adeiladu, datblygu a gwasanaethau eiddo y DU, sydd â thros 120 o flynyddoedd o brofiad ym maes adeiladu eiddo preswyl.

Mae ein busnes yn arbenigo mewn gwasanaethau datblygu tai newydd a phartneriaeth, gan gydweithio â chymdeithasau tai ac awdurdodau lleol i ddarparu cartrefi newydd o ansawdd uchel.

Credwn y gall busnes fod yn rym er gwell; ethos a ategir gan ein rhaglen gynaliadwyedd ‘Ail-lunio Yfory’. Mae’n canolbwyntio ar sicrhau iechyd a diogelwch pawb, cael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd, buddsoddi yn y cymunedau lleol lle rydym yn gweithio, hyrwyddo gweithlu mwy amrywiol a chynhwysol a darparu adeiladau effeithlon a chynaliadwy i’r dyfodol.

  • Mae Wates yn cyflogi 4,000 o bobl ledled y DU
  • Trosiant Wates Group – £1.27bn (2015)
  • Buddsoddwyr mewn Pobl – Gwobr Aur
  • Wedi derbyn Gwobr y Frenhines am Ddatblygu Cynaliadwy am yr eilwaith

4,000

Mae Wates yn cyflogi 4,000 o bobl ledled y DU

£1.27bn

Trosiant Wates Group