Hanes lleol

Llanrhymni

Mae gan Lanrhymni le pwysig yn hanes Caerdydd. Mae gan y faestref fawr hon yn nwyrain y ddinas dreftadaeth gyfoethog a ddiffinnir gan y canrifoedd a dreuliwyd dan reolaeth y Normaniaid a dylanwad teulu enwog y Morganiaid.

Mae cysylltiad hir rhwng Llanrhymni a’i theulu enwocaf, y Morganiaid, ac mae arfbais y teulu i’w weld uwchben y lle tân yn Neuadd Llanrhymni lle roedd pum cenhedlaeth o deulu’r Morganiaid wedi byw. Roedd Neuadd Llanrhymni yn faenordy rhestredig Gradd I a adeiladwyd yn 1450 ynghanol 700 erw o dir. Yn wreiddiol, roedd y Neuadd yn eiddo i deulu hynafol Kemys yn yr 16eg ganrif ar ôl i Harri’r VIII ddiddymu’r mynachlogydd. Daeth i feddiant y Morganiaid ar ôl iddi gael ei gadael i ferch William Kemys a briododd Thomas Morgan.

Yr aelod mwyaf drwg-enwog o deulu’r Morganiaid oedd Syr Henry Morgan, preifatîr llwyddiannus. Y môr-leidr arswydus hwn oedd yr ysbrydoliaeth ar gyfer brand newydd o’r ddiod rym a grëwyd yn 1944. Bu farw Syr Henry Morgan ar blanhigfa cans siwgr yn Jamaica. Gadawodd un o’i gartrefi yn Jamaica – a enwodd yn ‘Llanrumney’ – i’w wraig ac mae ardal boblog Llanrumney i’w canfod heddiw yn rhanbarth Saint Mary yng ngogledd Jamaica.

Gweler ein datblygiadau yn Llanrhymni:
Golwg-y-Môr, Llanrhymni, CF3 5HT – Gwerthiannau ar y Farchnad Agored, Perchentyaeth Cost Isel a Fforddiadwy
Heol y Capten, Llanrhymni, CF3 4HR – Gwerthiannau ar y Farchnad Agored, Perchentyaeth Cost Isel a Fforddiadwy
Mount Pleasant Lane, Llanrhymni, CF3 5SR – Fforddiadwy yn unig