Trafnidiaeth a Chysylltiadau

Bws
Mae Bws Caerdydd yn darparu gwasanaeth eang yng Nghaerdydd a’r ardal leol, gan deithio i Benarth a’r Barri. Yng nghanol y ddinas, mae’r rhan fwyaf o fysiau yn teithio o amgylch y ddinas yn groes i’r cloc. Mae gwasanaeth bws plygu rheolaidd yn cysylltu canol y ddinas â Bae Caerdydd. Mae Trawscymru yn rhedeg y gwasanaeth bws cyflym T9 rhwng Caerdydd a Maes Awyr Caerdydd. Mae Stagecoach yn darparu gwasanaethau i ardaloedd cyfagos fel Caerffili, Tongwynlais a’r Cymoedd. I gael y wybodaeth ddiweddaraf am y rhwydwaith bysiau, ewch i cardiffbus.com

Car
Mae llawer o feysydd parcio talu ac arddangos a meysydd parcio aml-lawr ar gael yng nghanol y ddinas. Mae maes parcio 24 awr ar gael yng Nghanolfan Siopa Dewi Sant, gyda lle i fwy na 2,000 o gerbydau. Mae gwasanaethau Parcio a Theithio ar gael i’r Dwyrain, y De a’r Gorllewin o’r ddinas.

Trên
Mae’r 20 gorsaf yng Nghaerdydd yn eiddo i Network Rail a chânt eu rheoli gan Drenau Arriva Cymru sydd hefyd yn gweithredu’r holl wasanaethau trenau yn y gorsafoedd hyn, ac eithrio gorsaf Caerdydd Canolog sydd hefyd yn cael ei gwasanaethu gan CrossCountry a Great Western Railway.

Mae’r gorsafoedd yn rhan o rwydwaith cymudo Caerdydd, a elwir yn lleol yn Llinellau’r Cymoedd, a phrif orsafoedd y ddinas yw Gorsaf y Frenhines a Chaerdydd Canolog. Mae Caerdydd Canolog yn un o brif orsafoedd trenau’r Deyrnas Unedig hefyd, gan ddarparu cysylltiadau â Chasnewydd, Bryste, Caerfaddon, Llundain, Southampton, Portsmouth, Caerloyw, Cheltenham, Birmingham a Nottingham.

Beic
Mae Caerdydd yn ddinas wastad iawn sy’n ddelfrydol i feicwyr. Mae digon o reseli beiciau o gwmpas canol y ddinas ac mae llwybrau beicio fel Taith Taf yn rhydd rhag traffig.

I logi beic yn y ddinas, cysylltwch â Pedal Power.

Journey times

Fishpond Wood
4 munud
Llyfrgell a’r Hyb
9 munud
Canolfan Hamdden y Dwyrain
10 munud
Tesco Express
11 munud
Parc Riverside
15 munud
Canolfan Siopa Capitol
20 munud
Canolfan Dewi Sant
21 munud
Parc Bute
22 munud
Gorsaf drenau Caerdydd Canolog
24 munud
Bae Caerdydd
27 munud
Stadiwm y Principality
28 munud
Parc Bute
25 munud
Canolfan Dewi Sant
27 munud
Bae Caerdydd
28 munud
Stadiwm y Principality
31 munud
Gorsaf drenau Caerdydd Canolog
34 munud
Maes Awyr Caerdydd
50 munud

Amseroedd bras yw amseroedd teithio Google ac fe’u cyrchwyd o maps.google.co.uk

Uwcharchfarchnad Tesco
9 munud
Parc Llyn Header
16 munud
Canolfan Hamdden y Dwyrain
34 munud
Canolfan Siopa Capitol
25 munud
Canolfan Dewi Sant
26 munud
Parc Bute
27 munud
Gorsaf drenau Caerdydd Canolog
28 munud
Stadiwm y Principality
33 munud
Bae Caerdydd
41 munud
Parc Bute
22 munud
Canolfan Dewi Sant
23 munud
Bae Caerdydd
26 munud
Stadiwm y Principality
27 munud
Gorsaf drenau Caerdydd Canolog
27 munud
Maes Awyr Caerdydd
41 munud

Amseroedd bras yw amseroedd teithio Google ac fe’u cyrchwyd o maps.google.co.uk

Llwybrau ac amserlenni

Cynlluniau teithio gwyrdd

Golwg-y-Môr
Braunton Crescent,
Llanrhymni CF3 5HT
Mae safle Golwg-y-Môr wedi’i leoli oddi ar Braunton Crescent yn Llanrhymni…

Heol y Capten
Ffordd Clevedon,
Llanrhymni CF3 4HR
Mae safle Heol y Capten wedi’i leoli oddi ar Ffordd Clevedon yn Llanrhymni…

Rhos yr Arian
Willowbrook West,
Llaneirwg, CF3 0PY
Mae safle Rhos yr Arian wedi’i leoli oddi ar Ffordd Crucywel yn Llaneirwg…

Plas Hortensia
Tŷ To Maen Close,
Llaneirwg, CF3 5EY
Mae safle Plas Hortensia wedi’i leoli oddi ar Ffordd Wern Fawr yn Llaneirwg…

Lon Walker
Ffordd Fidlas,
Llanisien, CF14 5LZ
Mae safle Lon Walker wedi’i leoli oddi ar Ffordd Fidlas yn Llanisien…