Golwg Y Mor

Pob Llain Ar Gadw

LLEOLIAD i’w drysori

Casgliad o gartrefi cyfoes o safon uchel yw Golwg-y-Môr yn cynnwys tai dwy a thair ystafell wely a fflatiau dwy ystafell wely.

Bydd Golwg-y-Môr yn ychwanegu ardal newydd at gymuned glos Llanrhymni, ardal sydd yn llawn hanes. Dyma fan perffaith ar gyfer bywyd teuluol, yn agos at sawl ysgol dda a chyfleusterau hamdden, a chynnig mynediad parod ar gyfer darganfod hyfrydwch Caerdydd a thu hwnt.