Eich cymdogaeth

Dros y 10 mlynedd nesaf, rydym yn datblygu cartrefi newydd yng Nghaerau, Llanisien, Llanrhymni, Llaneirwg, Pentref Llaneirwg, Tredelerch, y Mynydd Bychan, Trelái a Gabalfa a byddant ar gael i’w prynu yn ystod haf 2017.

Ewch i’r dudalen ‘Cartrefi Newydd‘ i gael trosolwg o’r rhaglen adeiladu a gwybodaeth am bob cynllun. Ar gyfer pob datblygiad, rydym wedi rhoi manylion y lleoedd gorau i fwyta ac yfed, siopa a gwneud ymarfer corff, yn ogystal â thynnu sylw at ysgolion, colegau a darparwyr gofal iechyd cyfagos. Rydym hefyd wedi tynnu sylw at gysylltiadau trafnidiaeth lleol a chysylltiadau bws, car neu drên i orsaf Caerdydd Canolog a thu hwnt.