Cartrefi newydd
LANSIO YNG NGWANWYN 2018

Cartrefi newydd i’w gwerthu

Golwg-y-Môr
Llanrhymni, CF3 5HT
Casgliad o gartrefi cyfoes o safon sy’n lansio ar y farchnad yng ngwanwyn 2018 yw
Golwg-y-Môr. Bydd yma 4 o gartrefi â dwy ystafell wely, 28 o gartrefi â thair ystafell wely a 9 o fflatiau â dwy ystafell wely ar gyfer eu gwerthu ar y farchnad agored.

Golwg-y-Môr

Rhos yr Arian
Trowbridge, CF3 0PY
Casgliad gwych o naw fflat ag un ystafell wely, 21 o fflatiau â dwy ystafell wely, 78 o dai â dwy ystafell wely, 64 o dai â thair ystafell wely a 26 o dai â phedair ystafell wely i’w gwerthu ar y farchnad agored.

Rhos yr Arian

Cartrefi newydd yn dod yn fuan – 2018

Ty To Maen
Pentref Llaneirwg, CF3 5EY
COFRESTRWCH EICH DIDDORDEB NAWR

LON WALKER
Llanisien, CF14 5LZ
COFRESTRWCH EICH DIDDORDEB NAWR

Cymorth i Brynu – Cymru

Cymorth i Brynu – Cymru

vmi_braunton_clevedon_hr2

FFEITHIAU A FFIGURAU AM GAM UN Y DATBLYGIAD
Bydd 60% o’r cartrefi ar gael i’w prynu ar y farchnad agored. Bydd 40% o’r cartrefi yn dai cyngor a fydd ar gael i’w rhentu a bydd nifer fach ohonynt ar gael i bobl sy’n prynu eu cartref cyntaf drwy Gynllun Perchentyaeth â Chymorth y Cyngor.

Cyfeiriwch at y PDF hwn i gael yr holl ffeithiau am safleoedd datblygu Cam Un.

Darllen Mwy

CYNGOR DINAS CAERDYDD – CYNLLUNIAU PERCHENTYAETH Â CHYMORTH
Bydd nifer fach o dai fforddiadwy yn cael eu neilltuo i gynllun Perchentyaeth â Chymorth y Cyngor. Mae’r cynllun hwn yn rhoi cyfle i unigolion cymwys sy’n prynu eu cartref cyntaf ac sy’n byw neu’n gweithio yng Nghaerdydd, brynu eiddo ar sail cyd-berchnogaeth.

Mynd i’r Wefan

CYNGOR DINAS CAERDYDD – LLETY FFORDDIADWY I’W RENTU
Gwefan bwrpasol sy’n cynnwys gwybodaeth am lety fforddiadwy i’w rentu yng Nghaerdydd. Y nod yw helpu’r rhai sy’n chwilio am gartref i ddewis yr opsiwn sydd fwyaf addas iddyn nhw.

Mynd i’r Wefan