Buddsoddiad,
Cymunedol a
Chyflogaeth

Mae partneriaeth Cartrefi Caerdydd yn ymrwymedig i ddarparu llawer mwy na chartrefi o ansawdd uchel.

Rydym wedi ymrwymo i dargedu ein cyfleoedd recriwtio a hyfforddi at y bobl sy’n byw yn y cymunedau hynny yng Nghaerdydd lle rydym yn datblygu.

Bydd y cyfleoedd sydd ar gael drwy ein rhaglen 10 mlynedd yn cynnwys:

  • Cyflogaeth
  • Prentisiaethau
  • Lleoliadau gwaith
  • Hyfforddiant
  • Gwirfoddoli

Byddwn hefyd yn gweithio gyda grwpiau lleol ac ysgolion a cholegau lleol i sicrhau buddiannau cymunedol ychwanegol, gan gynnwys darparu ein rhaglenni cymorth cwricwlwm a hyfforddiant.

Mae rhagor o wybodaeth am y rhaglenni hyn ar gael drwy’r dolenni isod.
Caiff yr holl gyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant eu hysbysebu drwy ein tudalennau Digwyddiadau neu Swyddi Gwag Presennol.

Schools we work with