Addysg

Bydd Cartrefi Caerdydd yn helpu pobl ifanc i godi eu huchelgais a gwella’u sgiliau drwy ymgysylltu ag ysgolion, colegau a phrifysgolion. Rydym am ddenu mwy o bobl ifanc i weithio yn y sector cyffrous hwn.

Mynd i ysgolion lleol

Byddwn yn cysylltu ag ysgolion cynradd lleol fel Bryn Hafod i gefnogi’r cwricwlwm mewn ffyrdd amrywiol ac yn cynnal sgyrsiau diogelwch rhyngweithiol gydag Ivan Goodsite (masgot Adeiladwyr Ystyriol) er mwyn sicrhau bod plant lleol yn deall pwysigrwydd cadw draw oddi wrth safleoedd adeiladu a chadw’n ddiogel wrth chwarae gyda’u ffrindiau.

Byddwn yn gweithio hefyd gydag Ysgol Uwchradd Eastern yn Nhredelerch i roi cyfleoedd i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn adeiladu ymweld â’n safleoedd er mwyn dysgu am y diwydiant a gofyn cwestiynau i dîm y prosiect.

Rydym yn cysylltu ag Ysgol Gynradd Oakfield yn Llaneirwg ac yn gweithio gyda’n harcheolegydd i gynnwys disgyblion mewn prosiect ymchwil a chloddio ar safle Rhufeinig posibl. Mae’r disgyblion wedi bod yn dysgu am hanes y Rhufeiniaid yn ddiweddar a byddai ymweliad â’r safle hynafol hwn yn helpu i ddod â’r hyn y maent wedi’i ddysgu yn fyw.

Cyflogaeth – busnesau lleol

Rydym wedi ymrwymo i’r canlynol:

  • Recriwtio prentisiaid a defnyddio cymaint o weithwyr lleol â phosibl ar holl brosiectau Cartrefi Caerdydd
  • Cynnig lleoliadau gwaith i breswylwyr lleol sy’n gysylltiedig â chynlluniau yn Nwyrain Caerdydd gan gynnwys Lift, ECLP (Cymunedau yn Gyntaf Dwyrain Caerdydd, Llanrhymni a Phentwyn) a Chymunedau dros Waith
  • Helpu busnesau lleol drwy sicrhau bod ein cadwyn gyflenwi yn cynnwys partneriaid a chyflenwyr lleol, gan gynnwys mentrau cymdeithasol sy’n ailfuddsoddi eu helw mewn cymunedau lleol