Mae Cartrefi Caerdydd yn fath newydd o bartneriaeth dai sy’n cynnig yr arbenigedd gorau ym maes adeiladu a datblygu eiddo preifat a fforddiadwy ochr yn ochr ag ymrwymiad cadarn i gymunedau ac adfywio.

Canllaw cyflym i weld ble mae’r ysgolion, y bwytai, y parciau a’r cyfleusterau hamdden, trafnidiaeth ac iechyd agosaf i’r datblygiadau.

Rhagor o Wybodaeth

Rydym wedi ymrwymo i dargedu ein cyfleoedd recriwtio a hyfforddi at y bobl sy’n byw yn y cymunedau lle’r ydym yn datblygu.

Rhagor o Wybodaeth

Mae Caerdydd am fod yn un o’r dinasoedd mwyaf atyniadol i fyw ynddi yn Ewrop. Am ragor o wybodaeth am gysylltiadau trafnidiaeth o gwmpas ein datblygiadau, ewch i…

Rhagor o Wybodaeth

news-and-publications

Darllenwch am y newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf mewn perthynas â’r datblygiadau, gan gynnwys cerrig milltir adeiladu a dyddiadau lansio cartrefi newydd.

Rhagor o Wybodaeth

Dros y 10 mlynedd nesaf, rydym yn datblygu cartrefi newydd yng Nghaerau, Llanisien, Llanrhymni, Llaneirwg, Pentref Llaneirwg, Tredelerch, y Mynydd Bychan, Trelái a Gabalfa. Bydd y cartrefi cyntaf a fydd ar gael i’w gwerthu yn Llanrhymni a byddant ar gael i’w prynu yn ystod haf 2017.

Gallery