Ers lansiad Cartrefi Caerdydd, y bartneriaeth ddatblygu arloesol rhwng Cyngor Caerdydd a Wates Residential, rydym wedi lansio Golwg-Y-Môr a Heol Y Capten yn Llanrhymni (gwerthwyd y cyfan), Rhos Yr Arian yn Llaneirwg, sy’n cynnig tai 3 & 4 llofft, Tŷ To Maen ym Mhentref Llaneirwg (dim ond un tŷ 3 llofft ar ôl) a Lôn Walker yn Llanisien (gwerthwyd y cyfan). Bydd tri datblygiad newydd yn cael eu lansio yn 2020, Meysydd Lafant yn Nhredelerch, Gardd Fach yn Y Mynydd Bychan a Rhodfa Briardene yng Ngabalfa.

Dyma’r cam cyntaf yn unig mewn rhaglen ddatblygu bydd yn darparu 1,500 o gartrefi newydd ar hyd a lled Caerdydd yn ystod y deng mlynedd nesaf.

Canllaw gweledol yn dangos lleoliad yr ysgolion, bwytai, cyfleusterau hamdden, parciau, trafnidiaeth a chanolfannau iechyd sydd agosaf at y datblygiadau.

DARGANFOD MWY

Rydym wedi ymrwymo i dargedu ein cyfleoedd recriwtio a hyfforddiant at y bobl hynny sy’n byw o fewn y cymunedau yng Nghaerdydd rydym yn eu datblygu.

DARGANFOD MWY 

Nod Caerdydd yw bod yn un o ddinasoedd mwyaf hygyrch Ewrop.  Am ragor o wybodaeth am gysylltiadau trafnidiaeth o fewn ac ar gyrion ein datblygiadau gwelwch…

DARGANFOD MWY

news-and-publications

Darganfyddwch y newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf ar hyd a lled ein datblygiadau, gan gynnwys cerrig milltir adeiladu a chalendr lansio cartrefi newydd.

DARGANFOD MWY

Yn ystod y 10 mlynedd nesaf rydym yn datblygu cartrefi newydd yn ardaloedd Caerau, Llanisien, Llanrhymni, Trowbridge, Pentref Llaneirwg, Tredelerch, Y Mynydd Bychan, Trelái a Gabalfa.

Gallery